DVI DARNAUS VYSTYMO INICIATYVOS, VŠĮ

Projektas “Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus
vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panudojant Norvegijos patirtį”

Projektą įgyvendina:

Projekto partneria:

Veiklos

I Mokymai

2010 m. balandžio 22-23 d. Anykščiuose įvyko pirmieji projekto mokymai „Darnaus vystymo principų taikymas rajono plėtros planavime ir turizmo vystyme".

   

Projekto tikslinė grupė - Anykščių savivaldybės ir jos įsteigtų įstaigų darbuotojai, bei Všį „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos" darbuotojai - turėjo galimybę susipažinti su darnaus turizmo koncepcija, turizmo sistemos dalyvių tarpusavio ryšiais ir sąveika darnaus turizmo plėtroje, su darnaus turizmo planavimo sistemos pagrindais Lietuvoje, turizmo sektoriaus plėtrą reglamentuojančiais teisės aktais. Mokymų metu pristatyta Norvegijos darnaus turizmo strategija. Mokymus vedė Turizmo srities ekspertės Rasuolė Andrulienė, Ieva Pernavaitė, Dovilė Radvilavičiūtė (VšĮ "Turizmo plėtros institutas").


   

 Antroje mokymų dalyje "Geriausios praktikos ir metodai vietos grupių įtraukimui į darnaus turizmo kūrimą" tikslinei grupei pristatyti Norvegijos savivaldybių naudojami metodai dialogo tarp valdžios institucijų ir suinteresuotų grupių (vietos bendruomenių, verslininkų ir kt.) sukūrimui. Interaktyvūs mokymai buvo vedami laikantis principo "Mokymasis darant", suteikiant tikslinei grupei galimybę praktiškai išbandyti kai kuriuos metodus. Interaktyvų seminarą vedė Kirsten Paaby, NVO "Idėjų Bankas" ekspertė.

 


Mokymų modulis "Darnaus vystymo principų taikymas rajono plėtros planavime ir turizmo vystyme" (LT)


Pateikiame mokymų medžiagą:

Darnaus vystymo principų taikymas rajono plėtros planavime ir turizmo vystyme

Darnaus vystymosi samprata, prioritetai ir principai

Darnaus turizmo traukos vietovės ir darnaus turizmo marketingas

NVO "Idėjų bankas": Ateities seminaras

NVO "Idėjų bankas": dialogas kavinėje

Užsienio šalių pavyzdžių analizė: nacionalinė Norvegijos turizmo strategija

Geriausia patirtis ir metodai, kaip vietos grupes įtraukti į darnaus turizmo kūrimą