DVI DARNAUS VYSTYMO INICIATYVOS, VŠĮ

Projektas “Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus
vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panudojant Norvegijos patirtį”

Projektą įgyvendina:

Projekto partneria:

Veiklos

II mokymai

II mokymai

   

2010 m. birželio 7-8 d. Anykščiuose įvyko antrieji projekto mokymai „Strateginis turizmo valdymas ir viešojo sektoriaus vaidmuo".

Projekto tikslinė grupė - Anykščių savivaldybės ir jos įsteigtų įstaigų darbuotojai bei VšĮ "DVI Darnaus vystymo iniciatyvos" darbuotojai - pirmoje mokymų dalyje turėjo progą susipažinti su turizmo strateginio planavimo bei valdymo sistema, viešojo sektoriaus vaidmeniu organizuojant bei planuojant turizmą, turizmo valdymo ir politikos priemonių svarba darnaus turizmo plėtroje, turizmo planavimo modeliu, 10 darnaus turizmo planavimo žingsnių, gyvybingų rajoninio lygmens turizmo strategijų kūrimu, strategijų formavimu, Lietuvos savivaldybių turizmo strategijų pavyzdžių analize. Siekiant, kad tikslinė grupė kuo labiau įsisavintų įgytas žinias, mokymų metu buvo rengiami praktiniai užsiėmimai  "Strateginio turizmo planavimo žingsniai ir vietos lygmens darnaus turizmo planavimo modelis". Mokymus vedė turizmo srities ekspertės Rasuolė Andrulienė, Ieva Pernavaitė, Dovilė Radvilavičiūtė (VšĮ "Turizmo plėtros institutas").


   

Antroje mokymų dalyje tikslinei grupei buvo pristatyta Norvegijos patirtis darnaus turizmo planavime bei organizavime, Hedmark apskrities turizmo strategija, savivaldybių bendradarbiavimas bei "Mėlynasis modelis".


Mokymų modulis "Strateginis turizmo valdymas ir viešojo sektoriaus vaidmuo" (LT)


Pateikiame mokymų medžiagą:

Strateginis turizmo valdymas ir viešojo sektoriaus reikšmė I

Strateginis turizmo valdymas ir viešojo sektoriaus reikšmė II

Turizmo planavimo modelis: 10 darnaus turizmo planavimo žingsnių

Viešojo sektoriaus vaidmuo ir įtaka darnaus turizmo plėtrai

Hedmark apskritis. Turizmo strategija

Nacionaliniai pilotiniai projektai, darnaus turizmo vietovės - Trysil'is

Darnaus turizmo organizavimas. Norvegijos ekoturizmas

Darni ir konkurencinga turizmo ekonomika. Norvegijos praktika

Darnaus turizmo planavimas. Patyrimo ekonomikos regioninis planas Hedmark'e

Turizmo sektorius Norvegijoje